Δικαιώματα

Κάθε φωτογραφία και κείμενο ανήκει στο theactofcapturing. Για οποιαδήποτε χρήση επικοινωνήστε μαζί μας! Σε περίπτωση κοινοποίησης φωτογραφίας ή κειμένου με οποιοδήποτε μέσο, γίνεται πλήρης αναφορά στη πηγή και στο κάτοχο.

«Κατά το άρθρο 1 του Ν.2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα”, οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).