Αγωνίζομαι

Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα,

Συνεχίστε την ανάγνωση «Αγωνίζομαι»

Βρέχει

Και η βροχή;
Συνεχίστε την ανάγνωση «Βρέχει»