Βρέχει

Και η βροχή;
Συνεχίστε την ανάγνωση «Βρέχει»