Άδεια καρέκλα

Εκεί να στέκεις, δίπλα στη θάλασσα.

Συνεχίστε την ανάγνωση «Άδεια καρέκλα»

Ώχρα

Γράφει η Ruin of Reality

Συνεχίστε την ανάγνωση «Ώχρα»

Απέναντι

Συνεχίστε την ανάγνωση «Απέναντι»